Cô hồn's Recent Activity

  1. Cô hồn đã trả lời vào chủ đề HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG COMBO GOBOLALON CLEAR HALL 10,11.

    Cái này cũng giống như goho hay govaho vậy nó khoét một mũi dùi tự nhiên sau đó đường đi của đợt quân thứ hai rất dễ thấy và dễ kiểm...

    19/2/17 lúc 18:03
  2. Cô hồn đã trả lời vào chủ đề HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG COMBO GOBOLALON CLEAR HALL 10,11.

    Clan tui cũng có mấy người đánh cái này. Công nhận tụi Tàu rất giỏi về chi tiết.

    19/2/17 lúc 18:00