Huy chương được trao

  1. Thưởng vào: 23/8/15

    Đóng góp diễn đàn

    Huy chương dành cho các thành viên có đóng góp để diễn đàn phát triển.