Huy chương được trao

  1. Thưởng vào: 21/1/16

    Mod gắn bó

    Huy chương dành cho các mod gắn bó thời gian lâu năm trên diễn đàn.