Điểm thưởng dành cho Nguyen Anh HD

 1. Nạp gem Clash of Clans giá rẻ - Bảo hành trọn đời acc
  Dismiss Notice
 1. 10
  Thưởng vào: 11/9/16

  Vàng

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 10
  Thưởng vào: 11/7/16

  Bạch kim

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 5
  Thưởng vào: 3/7/16

  Bạc

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 2
  Thưởng vào: 12/6/16

  Đồng

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 11/4/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.