Điểm thưởng dành cho Sơn_tk_hoàng_98z

 1. Nạp gem Clash of Clans giá rẻ - Bảo hành trọn đời acc
  Dismiss Notice
 1. 10
  Thưởng vào: 20/6/17

  Vàng

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 4/12/16

  Bạc

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 2
  Thưởng vào: 22/3/16

  Đồng

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 22/3/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.