Điểm thưởng dành cho VN Champions

 1. Nạp gem Clash of Clans giá rẻ - Bảo hành trọn đời acc
  Dismiss Notice
 1. 20
  Thưởng vào: 27/10/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 2. 15
  Thưởng vào: 27/6/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 3. 10
  Thưởng vào: 21/5/15

  Vàng

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  Thưởng vào: 17/4/15

  Bạc

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 10
  Thưởng vào: 16/4/15

  Bạch kim

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 2
  Thưởng vào: 3/3/15

  Đồng

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 7. 1
  Thưởng vào: 3/3/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.